Vår tro

Vi fremhever Jesus Kristus, som gjennom sin soningsdød på korset, tilbyr alle mennesker frelse. Jesus vil både ta bort vår synd og gjennom et personlig vennskap vil han endre livene til sine venner. Vi ønsker også å fremholde de ti bud som den kristnes rettesnor i livet. Jesus sa, “dersom dere elsker meg, holder dere mine bud” Joh 14:15. Når vår kjærlighet til Ham vokser blir det naturlig å holde Hans bud. Foruten dette sentrale, vårt forhold til Gud, så kan du lese mer om hvordan vi forstår bibelen her.