Om oss

Adventkirken i Hønefoss er en del av et verdensomspennende kristent kirkesamfunn med rundt 19 millioner medlemmer. Menigheten i Hønefoss ble gjenopprettet våren 1977.
Vi er  55 medlemmer foruten en deilig barneflokk. Vi representerer hele 15 forskjellige nasjoner. Sammen med Tyrifjord Adventkirke driver vi Tyrifjord barne- og ungdomsskole.

Adventistene er kanskje mest kjent for å feire sabbaten, i likhet med jødene. Det betyr at vi har hviledag på lørdag. Mange kjenner oss kanskje også for å være interessert i helse og å drive skoler, men vi ønsker mest av alt å være kjent for å opphøye Jesus Kristus.