Faste aktiviteter

Sabbat: (lørdag)
Kl. 10.00 Bibelstudium. Grupper både for voksne og barn
Kl. 11.15 Gudstjeneste.

Siste lørdag i måneden (med noen få unntak) spiser vi sammen i festsalen etter gudstjenesten

Onsdag:
Kl. 18.00  Bønnemøte i kirken. Siste før sommerferien er 13. juni 2018.