Bibelstudium

Hver sabbat  (lørdag) samles adventkirkens medlemmer til bibelstudium en time før gudstjenesten. Bibelstudiet tar for seg emner utarbeidet i et hefte som produseres hvert kvartal. Hvert medlem har så mulighet til å forberede seg i løpet av uken til sabbatens bibelstudium som foregår i alle adventistmenigheter i grupper eller plenumssamlinger.
Alle er hjertelig velkommen.

Barnesabbatskolen er barnas egen bibeltime. De samles i egne lokaler hvor de får bibelundervisning tilrettelagt for deres alderstrinn. For de minste levendegjøres bibelens fortellinger ved hjelp av illustrasjonsmateriell, sang og relaterte aktiviteter. Kom gjerne og besøk vår barnesabbatskole sammen med ditt/dine barn.             Bibeltimen begynner kl. 10.00 – hver lørdag.