«BARNESABBATSKOLE»: Hver lørdag, kl. 10:00, har vi et eget program for barna under Bibelstudietimen for de voksne. Vi har 3 forskjellige aldersgrupper, ledet av dyktige lærere: Smårollingene 0-5 år, miniorene 6-9 år, og juniorene 10+.

«BARNEFORTELLINGEN»: Under gudstjenesten pleier vi å ha et eget innslag for barna, ofte en fortelling eller illustrasjon knyttet til temaet for talen.

«HJEMMEGRUPPER»: I løpet av uka har vi samlinger i hjemmene, der barna kan møtes til forskjellige aktiviteter – andakt, sang, lek, undervisning, mat og samvær.

«ET LYS I NÆRMILJØET»: I løpet av året arrangerer vi forskjellige aktiviteter der barna kan engasjere seg på en positiv måte i nærmiljøet, f. eks. konsert og gaveutdeling på Hvalsmoen transittmottak og Hønefoss sykehjem.

TA KONTAKT: Hvis du ønsker å bli involvert / holdes oppdatert når det gjelder barnearbeidet i Hønefoss menighet, kan du ta kontakt med Silvia Pel: silviapel.livingwater@gmail.com