BIBELSTUDIE

Hver lørdag kl. 10:00 har vi et interaktivt bibelstudie i kirken. Klikk her for å få tilgang til studieheftet vi tar utgangspunkt i. Eget tilbud for barna parallelt – med sang, fortellinger og aktiviteter.

GUDSTJENESTE

Hver lørdag kl. 11:15 har vi gudstjeneste i kirken – med sang og musikk, barnas hjørne og selve talen. Oversikt over hvem som taler finner du her.

BØNNEMØTE

Hver onsdag kl. 19:00 har vi bønnemøte i kirken. Vi deler tanker og ber sammen. Klikk her for å lese mer om betydningen av bønn.

MÅNEDLIG INFO

Hver måned gir vi ut en «kunngjøring» – et lite informasjonsblad om hva som foregår i kirken og fellesskapet i løpet av måneden. Klikk her for å laste ned «kunngjøringen».

taler
livsstilsklubben
barnfamilie

GUD

Vi tror at Gud elsker.

MENNESKET

Vi tror at Gud skaper.

FRELSE

Vi tror at Gud forløser.

LIVET

Vi tror at Gud forvandler.

HÅPET

Vi tror at Gud seirer.

Ansvarsliste

Kirkens

Facebook-side

Telegrafalleen 3,

3510 Hønefoss

Menighetskalender